Library

Russinés i Torregrosa, Xavier

Inversió pública a Catalunya 1973-1977 : dades per a una reflexió


Administració pública
Comerç
Sanitat
Cultura
Telecomunicacions
Habitatges
Servei postal
Serveis públics
Sector agrari
Inversió pública
Pesca marítima
Regadiu
Turisme
Transport
Ensenyament


Catalunya Províncies
Espanya