Library

Censo agrario de España 1982. t. IV Resultados comarcales y municipales / Instituto Nacional de Estadística - Madrid : Instituto Nacional de Estadística, 1984 - 50 v.

842601139X (o.c.)


Cens agrari
Explotacions agràries
Sector agrari


Espanya
Espanya Comarques
Espanya Municipis
Catalunya
Catalunya Comarques
Catalunya Municipis