Library

González-Páramo Martínez-Murillo, José Manuel

Harmonització i competència fiscal a Europa : situació actual, perspectives i implicacions per a Espanya


Política fiscal i pressupostària


Unió Europea
Espanya