Library

Tarrach, Anna

Anàlisi de les diferents fonts de quantificació de l'atur


Atur
Fonts d'informació


Catalunya
Espanya