Library

Xifres de Catalunya ... / Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya - Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, [1985?]- - Anual - 1984-

Fins 1988/89 publicat per: Consorci d'Informació i Documentació de Catalunya i Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya

Ed.: 5 February 2020

This foldout provides a series of basic data on Catalonia, compared to those on Spain and the European Union, of the following topics: population, health, labour market, living conditions, main aggregates, foreign investment and trade, prices, research and technology, agriculture, livestock and fisheries, trade, industry and energy, transport, tourism, environment and Catalonia in Europe 2020.Ed.: 5 de febrer de 2020

Aquest desplegable ofereix una sèrie de dades bàsiques de Catalunya, comparades amb les d'Espanya i la Unió Europea, dels temes següents: població, educació, salut, treball, condicions de vida, macromagnituds, inversió i comerç exterior, preus, recerca i tecnologia, agricultura, ramaderia i pesca, comerç, indústria i energia, transports, turisme, medi ambient i Catalunya dins l'Europa 2020.Ed.: 5 de febrero de 2020

Este folleto ofrece una serie de datos básicos de Cataluña, comparados con los de España y la Unión Europea, de los siguientes temas: población, educación, salud, trabajo, condiciones de vida, macromagnitudes, inversión y comercio exterior, precios, investigación y tecnología, agricultura, ganadería y pesca, comercio, industria y energía, transportes, turismo, medio ambiente y Cataluña en la Europa 2020.
També disponible en castellà, anglès, francès, alemany, italià, aranès, portuguès, àrab, xinès

2014-8585 (versió paper) 2014-8593 (versió Internet)

1134 1134 1134


Indicadors econòmics


Catalunya