Library

Lostado i Bojó, Rafael

El Sector primari a l'Empordà / Rafael V. Lostado i Bojó ; director: Joan Cals i Güell - Barcelona : Universitat Autònoma de Barcelona, 1983 - 2 v.

Tesi de llicenciatura


Sector agrari
Pesca marítima
Ramaderia


Alt Empordà
Baix Empordà
Empordà