Library

Monge, Miquel

Itinerari pels barris de la Sagrada Familia i del Clot - Barcelona : Ketres, 1984 - 93 p. - Descobrir el medi urbà ; 1 .


Sociologia urbana
Barris


Barcelona Ciutat Barris