Library

Maragall, Pasqual

La Barcelona del futur / Pascual Maragall i Mira - Barcelona : [s.ed.], 1984 - 19 f.

Discurs del Alcalde de Barcelona pronunciat el 19 de juny de 1984 al Col.legi de Doctors i Llicenciats de Barcelona. Document no publicat


Immobles
Pràctica de l'esport


Barcelona Ciutat