Library

Modificació del Pla General Metropolità, Pla Especial de la Zona. Criteris, objectius i solucions generals de planejament. Modificacions puntuals del Pla General Metropolità per a la redacció del Pla Especial de la Zona Costanera Metropolitana. Memòria - Barcelona, 1984 - 2 v., 7 plan.


Ports marítims
Costes
Política territorial
Pràctica de l'esport


Corporació Metropolitana de Barcelona
Barcelona Ciutat
Montgat
Delta del Llobregat
Sitges
Badalona
Castelldefels
Gavà
Prat de Llobregat, el
Poble Nou