Library

Reseña Estadística Provincial ... / Instituto Nacional de Estadística - Madrid : INE, [1943?]-1977 - Anual - 1943-1977

Fins 1969 es va titular: Reseña estadística de la provincia de ...


Comerç exterior
Comerç interior
Comunicacions
Cultes religiosos
Obres públiques
Sector financer
Sector agrari
Justícia
Moviment migratori
Mercat de treball
Sector industrial
Turisme
Seguretat social
Transport
Població
Moviment natural de la població
Índex de preus de consum
Pressupostos familiars


Espanya
Espanya Províncies
Espanya Municipis