Library

La Població de Barcelona i els seus barris : composició segons edat, sexe, immigració i professions - Barcelona : Fundació Jaume Bofill, 1977 - 119 p.


Població


Barcelona Ciutat Barris