Library

Fabré, Jaume

Tots els barris de Barcelona - Barcelona : Edicions 62, 1976 - 7 v.


Immobles
Sociologia


Barcelona Ciutat Barris