Library

Alegret i Nou, Josep

Estructura comercial de la Terra Alta i la localització comercial, hàbits de compra, i atracció de Gandesa : resum de l'estudi / [estudi realitzat per ABF: Josep Alegret i Nou, Josep M. Bros i Ortega, Silvia Fonolleda i Prats] - [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Departament de Comerç, Consum i Turisme. Direcció General de Comerç Interior i Consum, [1986?] - 57 p. - Quaderns tècnics (Catalunya. Direcció General de Comerç Interior i Consum) .


Consum familiar
Comerç


Terra Alta
Gandesa