Library

Bonal, Raimon

Reconstrucció nacional de Catalunya i els polígons d'habitacles nascuts la década dels 60 : Ciutat Meridiana - Barcelona, 1982 - 44 p.


Sociologia


Barcelona Ciutat
Ciutat Meridiana