Library

Inventari cartogràfic de Catalunya / col·lecció coordinada per Jaume Massó i Cartagena ; realitzada per Enric Camps i Soria al front d'un equip de redacció compost per Assumpta Lleonart i Orri i Isabel Ticó i Duran - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 1987- - v. - Estudis (Institut Cartogràfic de Catalunya) ; 5 .

8439307829 (o.c.)


Cartografia
Inventaris


Catalunya Comarques