Library

Padró d'habitants 1986. Estadística Municipal / Ajuntament de Barcelona - Barcelona : l'Ajuntament, 1988 - 190 p.

8476092199


Estructura de la població
Nivell màxim d'instrucció
Mobilitat obligada
Padró d'habitants
Piràmide d'edats
Població
Territori


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Districtes
Barcelona Ciutat Barris
Barcelona Ciutat Zones Estadístiques