Library

Informe tècnic-econòmic del projecte del Parc Tecnològic del Vallès-Barcelona / [la direcció de l'informe ha estat a càrrec de Josep Roig] - Barcelona : Corporació Metropolitana de Barcelona, 1986 - 105 p.

Informe resultat de l'encàrrec efectuat a la Direcció de Programació i Finances de la CMB pel Comité de Direcció del Projecte de Parc Tecnològic A la coberta: Parc Tecnològic del Vallès-Barcelona


Tecnologia


Vallès Occidental