Library

Terrissaire ceramista : català-castellà = Alfarero/ra ceramista : castellà-català / Alfarero/ra ceramista [coordinació i supervisió: Teresa Rocamora Mirabet] - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Treball, Indústria, Comerç i Turisme. Secretaria d'Afers Laborals i Ocupació, 2003 - [8], [4] p. - Glossaris ocupacionals. Artesania Glossaris ocupacionals ; 14 .

Vocabulari extret a partir del Reial decret 343/1998 de 6 de març, pel qual s'estableix el certificat de professionalitat de l'ocupació de terrissaire ceramista Publicació capicuada

8439360878


Ceràmica
Terminologia
Català
Castellà