Library

Borrell i Thió, Carme

Informe sobre la mortalitat perinatal durant els anys 1985, 1986 i 1987 a la ciutat de Barcelona / Autors Carme Borrell i Thió, Antoni Plasencia i Taradach - Barcelona : Institut Municipal de la Salut, [1988?] - 19 p.

A la part superior de la portada: Ajuntament de Barcelona. Area de Salut Pública


Taxa de mortalitat


Barcelona Ciutat