Library

Carreras, Carles

Les Àrees de concentració comercial de la ciutat de Barcelona : Barcelona ciutat de compres / autors del texte: Carles Carreras, Jordi Domingo i Carmen Sauer - Barcelona : Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Barcelona, 1990 - 174 p.

8486931096


Comerç


Barcelona Ciutat