Library

Censo agrario de España 1982. t. I Resultados Nacionales / Instituto Nacional de Estadística - Madrid : Instituto Nacional de Estadística, 1984 - 240 p.

842601223X (o.c.)


Cens agrari
Explotacions agràries
Sector agrari


Espanya
Espanya Comarques
Espanya Municipis
Barcelona Província
Tarragona Província
Lleida Província
Girona Província
Catalunya
Catalunya Municipis
Espanya Comunitats Autònomes