Library

Artazcoz Lazcano, Lucía

Salut i ambient de treball a Barcelona : 1992 / Lucía Artazcoz Lazcano, Salvador Moncada i Lluís - Barcelona : Ajuntament de Barcelona, 1993 - 79 p.

8476096054


Indicadors de salut
Sinistralitat laboral
Població ocupada


Barcelona Ciutat