Library

Castillo Solsona, Ma. Mercedes

Fiscalitat autonòmica i medi ambient / Mercè Castillo i Solsona, Joan Pere Enciso i Rodríguez, Mariona Farré i Perdiguer - Barcelona : Atelier : Institut d'Estudis Autonòmics, 2002 - 133 p. - Atelier. Serie mayor .

8495458683 (Atelier) 8439359241 (Institut d'Estudis Autonòmics)


Sistema tributari
Política fiscal i pressupostària
Medi ambient
Impostos directes


Espanya
Espanya Comunitats Autònomes