Library

Censo industrial de España 1978 : [T. 1: Serie provincial] / Instituto Nacional de Estadística - Madrid : INE, 1980 - 51 v.


Branques d'activitat industrial
Establiments industrials
Mercat de treball


Espanya
Espanya Províncies