Library

Cuentas de la Seguridad Social / Tribunal de Cuentas - [Madrid] : Tribunal de Cuentas, [1995?]- - Anual - [1991?]-

És un volum complementari al "Informe anual sobre la Gestión de Sector Público" A partir de l'any 1996 passa a ser una publicació de difusió restringida


Pressupost del sector públic
Seguretat social


Espanya