Library

Roca Cladera, Josep

La Delimitació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona / [director de l'estudi Josep Roca Cladera ; autors: Josep Roca Cladera, Enriqueta Diaz Perera, Joaquim Clusa Oriach] - Barcelona : Centre de Política del Sòl i Valoracions, 1997 - 119 p.

8481572772


Indicadors socials
Indicadors econòmics
Superfície del territori


Barcelona Ciutat
Àrea Metropolitana de Barcelona