Library

Cens de vehicles de la ciutat de Barcelona : anys... / Ajuntament de Barcelona. Departament d'Estadística - Barcelona : l'Ajuntament, 1998-2013 - Anual - 1996/97-2012 - Informes estadístics ( Barcelona (Catalunya) Ajuntament) .

Continuació, en part, de: Cens de vehicles Continuada per la versió electrònica dins de "Parc de vehicles" disponible al web del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de Barcelona

597 597


Parc de vehicles


Barcelona Ciutat
Barcelona Ciutat Barris
Barcelona Ciutat Districtes
Barcelona Ciutat Zones Estadístiques