Library

SPEL/EU data user manual / [Recurs electrònic] : Eurostat - Rev. ed. - Luxembourg : Eurostat, 1995 - 217 p. + 3 fitxers de dades llegibles per màquina

9282744825


Sector agrari
Estadístiques--Informatització
Bases de dades--Explotació


Comunitat Econòmica Europea
Unió Europea