Library

Russia and the EU Member States : statistical comparison, 1990-96 - Luxembourg : Office for Official Publications of the European Communities, 1998 - 167 p.

Publicació relacionada:"The European Union and Russia: statistical comparison, data 1995-2005", editada l'any 2007

9282836398


Comerç exterior
Indicadors socials
Indicadors econòmics
Mercat de treball


Comunitat Econòmica Europea
Rússia
Unió Europea