Library

Norte de Portugal, Castilla y León en cifras - [Valladolid : Junta de Castilla y León, 1996 o post] - 16 p.

Peu d'impremta deduït de l'interior del document


Comerç exterior
Activitat empresarial
Indicadors de salut
Estructura de la població
Mercat de treball
Turisme
Territori
Transport
Ensenyament


Portugal
Castella i Lleó