Library

Informe sobre l'estat del medi ambient a Catalunya ... - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Medi Ambient, 1999- - Quadriennal - 1999- - Documents dels Quaderns de Medi Ambient ; 3, 9 .

A partir del període 2006-2010 es publica, també, un Resum executiu772 772


Política ambiental
Impacte ambiental
Medi ambient


Catalunya