Library

Gual, Jordi

L'Economia de la comarca de Garraf / [estudi realitzat per: Jordi Gual i Solé, Anna Ricart i Miret ; i ha estat prologat per Francesc Martí i Jusmet] - Barcelona : Caixa d'Estalvis de Catalunya, cop. 1981 - X, 415 p. - Col·lecció Catalunya comarcal ; 6 .

8450046998


Agricultura
Política territorial
Hisenda pública
Localització industrial
Sector industrial
Població
Economia
Activitat econòmica
Sector terciari
Corporacions locals


Garraf
Catalunya Comarques