Library

Estadísticas del agua / Instituto Nacional de Estadística - Madrid : INE, 1999-2007 - Anual - 1996/1997/1998-2004

El títol varia

Conté: Encuesta sobre el suministro y tratamiento del agua, Encuesta sobre el uso del agua en el sector agrario y Encuesta sobre el uso del agua en la industria832


Proveïment d'aigua
Empreses
Conques hidrogràfiques
Recursos hídrics
Sanejament de l'aigua
Aigües residuals
Sector agrari
Sector industrial


Espanya