Library

Terradas i Batlle, Montserrat

El Gironès : aproximació a l'estructura sòcio-econòmica / [estudi realitzat per Montserrat Terradas i Batlle, Rosa M. Picamal i Morató, Manuel Serra i Pardàs ; prologat per Joaquim Nadal i Farreras] - Barcelona : Caixa d'Estalvis de Catalunya, 1981 - 317 p.,5 p. ref. bibl. - Col·lecció Catalunya comarcal .

845004961X


Sector agrari
Sector industrial
Població
Economia
Sector terciari


Gironès
Catalunya Comarques