Library

Xifres d'habitatge : indicadors del pla d'habitatge de Barcelona - Barcelona : Patronat Municipal de l'Habitatge, DL 2000-2011 - Semestral - 0 (1998)- 28 (2011)

Fins el n. 7 era trimestral Descripció feta a partir del núm. 1 de 1999 Fins el 2003 elaborat per Carme Trilla i Bellart Fins el núm. 23 de l'any 2008 el subtítol és: "compendi d'informació residencial de la ciutat de Barcelona" A partir del núm. 29, 2011 disponible en línia

El primer número va sortir amb la designació Any 1998 núm. 0, amb les dades globals dels anys 1997 i 1998. A partir del núm. 1, que recull les dades del tercer trimestre de 1999, la periodicitat és trimestral

617


Habitatges
Sector de la construcció


Barcelona Ciutat