Library

Aldomà i Buixadé, Josep

La Integració en la ramaderia a Catalunya / Josep Aldomà i Buixadé, Josep Villarreal i Moreno, Lluís Viñas i Folch - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Secretaria General Tècnica, 1982 - 143 p.


Productes ramaders
Ramaderia


Catalunya Comarques