Library

Krause, Andreas

The Basics of S and S-Plus / Andreas Krause, Melvin Olson - 2nd ed. - New York [etc.] : Springer, cop. 2000 - XXII, 382 p. - Statistics and computing .

0387989617


Estadística matemàtica
Processament de dades
Llenguatges de programació
Material informàtic