Library

Rodés, Anna

Monitoratge de la prevalença i del nivell de prevenció de la infecció per l'HIV en la comunitat d'homes homosexuals i en usuaris de drogues per via parenteral : 2000 / [direcció: Jordi Casabona ; autors: Anna Rodés, Katherine Pérez] - Barcelona : Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. CEESCAT, 2000 - Document tècnic (Centre d'Estudis Epidemiològics sobre la Sida de Catalunya ) ; 11 .

8439352131


Sida
Drogaaddicció


Catalunya