Library

Aldomà i Buixadé, Ignasi

El Pla d'Urgell : dinamisme agroalimentari i diversificació industrial i terciària / [aquest estudi ha estat realitzat per: Ignasi Aldomà i Buixadé, Romà Pujadas i Rúbies ; amb la col·laboració de: Jordi Domingo i Coll ... [et al.] - Barcelona : Caixa de Catalunya, 1993 - X, 536 p. - Col·lecció Catalunya comarcal .

8487135234


Territori
Població
Sector agrari
Indústria alimentària, de begudes i tabac
Sector industrial
Sector terciari
Equipaments col·lectius


Catalunya Comarques
Pla d'Urgell