Library

Les Estadístiques industrials : l'IPRI i l'IPI : Escuela de Estadística de las AA.PP. (20-22 març del 2001) / assistent: Xavier López - [Barcelona] : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2001 - 1 vol. (en paginació múltiple) - Documentació tècnica de cursos i seminaris externs (Institut d'Estadística de Catalunya) ; 01/EEINE/2001 .

A la part superior de la portada: Estadística instrumental. Formació en mètodes estadístics. Programa de formació en mètodes estadístics de l'Idescat 2001


Índex de preus industrials
Índex de producció industrial