Library

Encuesta de población activa tablas anuales año ... / [Recurs electrònic] : Instituto Nacional de Estadística - Madrid : INE, 2001-2012 - Anual - 2000-2005/2011

A partir de 2002 (Ed. 2004) es publica simultàniament a: INEBASE = ISSN 1697-3259 (mensual) i EPA: Encuesta de Población Activa (trimestral). Des de 2005 (Ed. 2006) es publica únicament dins EPA. A partir de la sèrie 2005/2011 deixa de publicar-se el CD-ROM EPA i la informació apareix dins de la publicació INEBASE.832


Atur
Mercat de treball
Població activa


Espanya Províncies
Espanya Comunitats Autònomes
Catalunya Províncies