Library

Authority search results

Showing 7 of about 7 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Topical Term:
Centres concertats d'ensenyament
used for/see from:
Centres subvencionats d'ensenyament
see also:
Centres d'ensenyament (Broader heading)
Infrastructura escolar (Broader heading)
Ensenyament (Broader heading)
Details Matèria 0 biblios
Topical Term:
Centres d'ensenyament
used for/see from:
Acadèmies
Centres docents
Centres escolars
Col.legis
Escoles
see also:
Infrastructura escolar (Broader heading)
Ensenyament (Broader heading)
Centres d'educació preescolar (Narrower heading)
Centres d'ensenyament primari (Narrower heading)
Centres d'ensenyament secundari (Narrower heading)
Centres d'ensenyament superior (Narrower heading)
Centres privats d'ensenyament (Narrower heading)
Centres públics d'ensenyament (Narrower heading)
Details Matèria 46 biblios
Topical Term:
Centres d'ensenyament primari
used for/see from:
Centres d'educació especial
Centres d'EGB
see also:
Centres d'ensenyament (Broader heading)
Infrastructura escolar (Broader heading)
Ensenyament (Broader heading)
Details Matèria 1 biblios
Topical Term:
Centres d'ensenyament secundari
used for/see from:
Acadèmia militar de sots-oficials
Conservatoris de música
Escoles d'art dramàtic i dansa
Escoles d'arts aplicades i oficis artístics
Escoles de capacitació agrària
Escoles de ceràmica
Escoles oficials d'idiomes
Instituts de batxillerat
Instituts de FP
see also:
Centres d'ensenyament (Broader heading)
Infrastructura escolar (Broader heading)
Ensenyament (Broader heading)
Details Matèria 3 biblios
Topical Term:
Centres d'ensenyament superior
used for/see from:
Escoles militars
Escoles tècniques superiors
Escoles universitàries
Facultats universitàries
Universitat a distància
Universitats
see also:
Centres d'ensenyament (Broader heading)
Infrastructura escolar (Broader heading)
Ensenyament (Broader heading)
Details Matèria 20 biblios
Topical Term:
Centres públics d'ensenyament
used for/see from:
Ensenyament públic
see also:
Centres d'ensenyament (Broader heading)
Infrastructura escolar (Broader heading)
Ensenyament (Broader heading)
Details Matèria 9 biblios
Topical Term:
Centres privats d'ensenyament
used for/see from:
Ensenyament privat
see also:
Centres d'ensenyament (Broader heading)
Infrastructura escolar (Broader heading)
Ensenyament (Broader heading)
Details Matèria 9 biblios