Library

Authority search results

Showing 3 of about 3 results

Authorized headings Type of heading Biblio records
Corporate Names:
Associació de Funcionaris de Manresa-Berga
Details Autor corporatiu 1 biblios
Topical Term:
Funcionaris
see also:
Contractació laboral (Broader heading)
Estructura laboral (Broader heading)
Mercat de treball (Broader heading)
Details Matèria 42 biblios
Corporate Names:
Montepío de funcionaris d'administració local de Catalunya
Details Autor corporatiu 1 biblios