Library

Normal view MARC view ISBD view

Sectors industrials / coordina: Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria, Comerç i Turisme. Gabinet Tècnic

Contributor(s): Centre d'Informació Tèxtil i de la ConfeccióIcon | Institut d'Estadística de CatalunyaIcon | Catalunya. Departament d'Indústria, Comerç i TurismeIcon | Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgicIcon.
Material type: Text DetailTextPublisher: Barcelona : Institut d'Estadística de Catalunya, 1997-Description: 8 v.ISBN: 8439343620 (o.c.).Subject(s): Branques d'activitat industrialSearch Icon | Indústria tèxtilSearch Icon | Indústria de la pelleteriaSearch Icon | Indústria del moble de fustaSearch Icon | Indústria químicaSearch Icon | Indústria de béns d'equipamentSearch Icon | Indústria metal.lúrgicaSearch Icon | MaquinàriaSearch Icon | Material elèctricSearch Icon | Indústria electrònica i de precisióSearch Icon | CatalunyaSearch IconOnline resources: Fitxa publicació Summary: <p>Ed.: Octubre 2003 <p> <!-- Catàleg [25] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <h2>1. Tèxtil, confecció i pell</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Centre d'Informació Tèxtil i de la Confecció, i ha estat coordinat pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme amb el suport de l'Idescat. Conté una àmplia informació del sector per l'àmbit de la Unió Europea, Espanya i Catalunya. Entre els conceptes analitzats destaquen la dimensió, el finançament, la localització, l'ocupació, la tecnologia i el comerç amb l'estranger del sector i els seus subsectors.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>2. Fusta i moble</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme amb el suport del Gremi de la Fusta i el Moble i de l'Idescat. Conté una àmplia informació del sector per l'àmbit de la Unió Europea, Espanya i Catalunya. Té com a objectiu l'anàlisi de l'estructura i del comportament del sector de la fusta i el moble els darrers anys, tant des del vessant industrial com de la distribució i del comerç. Entre els conceptes analitzats destaquen la dimensió, la localització, l'ocupació, el comerç amb l'estranger, el medi ambient i la distribució i comercialització del moble.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>3. La indústria química</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'han elaborat Antoni Lladó i Ramon Roig, sota la coordinació del Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu dur a terme una descripció acurada de l'estructura de la indústria química a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. En aquest treball s'ha entès la indústria química en sentit ampli, ja que també s'inclouen els sectors de fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques i de pasta de paper, paper i cartró. L'estudi es basa tant en macromagnituds econòmiques com en informació subsectorial: principals empreses, dimensió en ocupats, comerç amb l'estranger o presència de capital estranger en els diversos sectors analitzats.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>4. Indústria bàsica i productes metàl·lics</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM), sota la coordinació del Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu dur a terme un reconeixement i una anàlisi acurats de l'estructura del sector de la metal·lúrgia i productes metàl·lics a Catalunya en l'actualitat i donar una referència de la situació a escala europea i espanyola. Entre els conceptes analitzats destaquen tant grans magnituds econòmiques com les empreses més significatives del sector i els principals aspectes horitzontals d'interès com són el procés productiu, les tecnologies, la subcontractació, el medi ambient i la recerca i el desenvolupament.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>5. Maquinària i equips mecànics</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM) sota la coordinació del Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu dur a terme un reconeixement i una anàlisi acurats de l'estructura del sector de la maquinària i equips mecànics a Catalunya en l'actualitat i donar una referència de la situació a escala europea i espanyola. Entre els conceptes analitzats destaquen tant grans magnituds econòmiques com les empreses més significatives del sector i els principals aspectes horitzontals d'interès com són la recerca i el desenvolupament, la subcontractació, l'aplicació de les noves tecnologies d'informació i la distribució comercial.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>6. Material i equipament elèctric, electrònic i òptic</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM) sota la coordinació del Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu dur a terme un reconeixement i una anàlisi acurats de l'estructura del sector del material i equipament elèctric, electrònic i òptic a Catalunya en l'actualitat i donar una referència de la situació a escala europea i espanyola. Entre els conceptes analitzats destaquen tant grans magnituds econòmiques com les empreses més significatives del sector i els principals aspectes horitzontals d'interès com són la recerca i el desenvolupament, la subcontractació, l'aplicació de les noves tecnologies d'informació i la distribució comercial.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>7. Material de transport</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM), sota la coordinació del Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu dur a terme un reconeixement i una anàlisi acurats de l'estructura del sector del material de transport a Catalunya en l'actualitat i donar una referència de la situació a escala europea i espanyola. L'anàlisi es basa tant en les grans magnituds econòmiques com en informació de les empreses més significatives del sector i dels principals aspectes horitzontals d'interès com són la recerca i el desenvolupament, la subcontractació, l'aplicació de les noves tecnologies d'informació i la distribució comercial.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>8. Indústries del paper, edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'han elaborat el Gremi d'Indústries Gràfiques de Catalunya i el Gremi d'Editors de Catalunya, sota la coordinació de l'Oficina Tècnica d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu donar a conèixer i analitzar l'actual estructura del sector del paper, arts gràfiques i reprografia i del sector de l'edició a Catalunya, així com descriure la situació d'ambdós sectors en els àmbits europeu i espanyol. L'anàlisi es basa tant en les grans magnituds econòmiques com en informació subsectorial, i també aborda aspectes com la relació entre les arts gràfiques i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) o l'edició en suports diferents del paper.</p> <p>Per a més informació consulteu l'<a href="https://www.idescat.cat/estad/eie">Enquesta industrial d'empreses</a>.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [25] -->Call Number: GI-0925Location: SALA-10.05 (C)Uniform titles: PECSeries: Estadística econòmica
Item type Current location Call number Vol info URL Copy number Status Notes Date due Barcode
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.05 (C)
GI-0925 v. 1 Tèxtil, confecció i pell Ed. Setembre 1997 Online 1 Available 6302 48321
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.05 (C)
GI-0925 v. 2 Fusta i moble Ed. Abril 1999 Online 1 Available 6305 50357
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.05 (C)
GI-0925 v. 3 La indústria química Ed. Maig 1999 Online 1 Available 6308 50961
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.05 (C)
GI-0925 v. 4 Ind. bàsica i prod. metàl·lics Ed. Octubre 2000 Online 1 Available 12455 53790
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.05 (C)
GI-0925 v. 5 Maq. i equips mecànics Ed.Octubre 2000 Online 1 Available 12458 53793
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.05 (C)
GI-0925 v. 6 Mate. i equipament elèctric, electrònic i òptic Ed. Octubre 2001 Online 1 Available 14036 54993
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.05 (C)
GI-0925 v. 7 Material de transport Ed.Octubre 2002 Online 1 Available 22250 56403
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.05 (C)
GI-0925 v. 8 Indústries del paper ...Ed. Octubre 2003 Online 1 Available 22251 58573

A la portada del vol. 1: Centre d'Informació Tèxtil i de la Confecció ; a la portada dels vols. 4-7: Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM)

<p>Ed.: October 2003 <p> <!-- Catàleg [25] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <h2>1. Textiles, apparel and leather</h2> <div class="ApartCont"> <p>This volume was generated by the Centre of Textile and Clothing Information and was co-ordinated by the Department of Industry, Trade and Tourism with the support of Idescat. It has a broad range of information on the sector for the European Union, Spain and Catalonia. The concepts analysed include the size, financing, location, employment, technology and foreign trade in the sector and its sub-sectors.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>2. Wood and furniture</h2> <div class="ApartCont"> <p>This volume was generated by the Technical Office of the Department of Industry, Trade and Tourism with the support of the Wood and Furniture Guild and Idescat. It has a broad range of information on the sector for the European Union, Spain and Catalonia. Its objective is to analyse the structure and behaviour of the wood and furniture sector during recent years, in terms of both industrial factors and the aspects of distribution and trade. The concepts analysed include the size, location, employment, foreign trade, the environment and furniture distribution and commercialisation.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>3. The chemical industry</h2> <div class="ApartCont"> <p>This volume has been written by Antoni Lladó and Ramon Roig under the supervision of the Technical Office of the Department of Industry, Trade and Tourism, and with the support of Idescat. The goal of the study was to devise an accurate description of the structure of the chemical industry in Catalonia, Spain and the European Union. In this study, the term 'chemical industry' is used in its broadest sense, as it also includes sectors involving the manufacture of rubber, plastic, paper pulp, paper and cardboard products. The study was based on both economic main aggregates and on sub-sectorial information: main companies, size in terms of employees, trade abroad and the presence of foreign capital in the different sectors analysed.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>4. Basic industry and metal products</h2> <div class="ApartCont"> <p>This volume was generated by the Centre of Metallurgical Studies and Advise (CEAM), under the co-ordination of the Technical Office of the Department of Industry, Trade and Tourism and Idescat. The objective of the study was to carry out a painstaking examination and analysis of the current structure of the metallurgical and metal products sector in Catalonia, and to provide a reference to the situation on a European and Spain-wide scale. The concepts analysed include both large economic magnitudes and the most important companies in the sector, as well as the main horizontal aspects of interest such as the manufacturing process, technologies, subcontracting, the environment and research and development.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>5. Machinery and mechanical equipment</h2> <div class="ApartCont"> <p>This volume was generated by the Centre of Metallurgical Studies and Advise (CEAM), under the co-ordination of the Technical Office of the Department of Industry, Trade and Tourism and with the support of Idescat. The objective of the study was to carry out a painstaking examination and analysis of the machinery and mechanical equipment sector on a European and Spain-wide scale. The concepts analysed include both large economic magnitudes and the most important companies in the sector, as well as the main horizontal aspects of interest such as research and development, subcontracting, the application of new information technologies and commercial distribution.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>6. Electrical, electronic and optical supplies and equipment</h2> <div class="ApartCont"> <p>This volume was generated by the Centre of Metallurgical Studies and Advice (CEAM), under the co-ordination of the Technical Office of the Department of Industry, Trade and Tourism and with the support of Idescat. The objective of the study was to carry out a painstaking examination and analysis of the electrical, electronic and optical supplies and equipment sector in Catalonia and provide a reference for the situation on a European and Spain-wide scale. The concepts analysed include both large economic magnitudes and the most important companies in the sector as well as the main horizontal aspects of interest such as research and development, subcontracting, the application of new information technologies and commercial distribution.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>7. Transport supplies</h2> <div class="ApartCont"> <p>This volume was generated by the Centre of Metallurgical Studies and Advise (CEAM), under the co-ordination of the Technical Office of the Department of Industry, Trade and Tourism and with the support of Idescat. The objective of the study was to carry out a painstaking examination and analysis of the current transport supplies sector in Catalonia and provide a reference to the situation on a European and Spain-wide scale. The analysis is based on both large economic magnitudes and the most important companies in the sector as well as the main horizontal aspects of interest such as research and development, subcontracting, the application of new information technologies and commercial distribution.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>8. Paper, publishing, graphic arts and reproduction of recorded media industries</h2> <div class="ApartCont"> <p>This volume was written by the Graphic Industries Guild of Catalonia and the Publishers' Guide of Catalonia under the supervision of the Technical Office of the Department of Industry, Trade and Tourism, and with the support of Idescat. The goal of the study is to reveal and analyse the current structure of the paper, graphic arts and photocopying sector and the publishing sector in Catalonia, as well as to describe the status of both sectors in Spain and Europe. The analysis is based on both major economic magnitudes and on sub-sectorial information, and it also encompasses factors such as the relationship between the graphic arts and information and communication technologies (ICT), as well as publishing on non-paper media.</p> <p>For further information, see the <a href="https://www.idescat.cat/estad/eie?lang=en">Industrial Survey of Companies</a>.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [25] -->

<p>Ed.: Octubre 2003 <p> <!-- Catàleg [25] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <h2>1. Tèxtil, confecció i pell</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Centre d'Informació Tèxtil i de la Confecció, i ha estat coordinat pel Departament d'Indústria, Comerç i Turisme amb el suport de l'Idescat. Conté una àmplia informació del sector per l'àmbit de la Unió Europea, Espanya i Catalunya. Entre els conceptes analitzats destaquen la dimensió, el finançament, la localització, l'ocupació, la tecnologia i el comerç amb l'estranger del sector i els seus subsectors.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>2. Fusta i moble</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme amb el suport del Gremi de la Fusta i el Moble i de l'Idescat. Conté una àmplia informació del sector per l'àmbit de la Unió Europea, Espanya i Catalunya. Té com a objectiu l'anàlisi de l'estructura i del comportament del sector de la fusta i el moble els darrers anys, tant des del vessant industrial com de la distribució i del comerç. Entre els conceptes analitzats destaquen la dimensió, la localització, l'ocupació, el comerç amb l'estranger, el medi ambient i la distribució i comercialització del moble.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>3. La indústria química</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'han elaborat Antoni Lladó i Ramon Roig, sota la coordinació del Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu dur a terme una descripció acurada de l'estructura de la indústria química a Catalunya, Espanya i la Unió Europea. En aquest treball s'ha entès la indústria química en sentit ampli, ja que també s'inclouen els sectors de fabricació de productes de cautxú i matèries plàstiques i de pasta de paper, paper i cartró. L'estudi es basa tant en macromagnituds econòmiques com en informació subsectorial: principals empreses, dimensió en ocupats, comerç amb l'estranger o presència de capital estranger en els diversos sectors analitzats.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>4. Indústria bàsica i productes metàl·lics</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM), sota la coordinació del Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu dur a terme un reconeixement i una anàlisi acurats de l'estructura del sector de la metal·lúrgia i productes metàl·lics a Catalunya en l'actualitat i donar una referència de la situació a escala europea i espanyola. Entre els conceptes analitzats destaquen tant grans magnituds econòmiques com les empreses més significatives del sector i els principals aspectes horitzontals d'interès com són el procés productiu, les tecnologies, la subcontractació, el medi ambient i la recerca i el desenvolupament.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>5. Maquinària i equips mecànics</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM) sota la coordinació del Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu dur a terme un reconeixement i una anàlisi acurats de l'estructura del sector de la maquinària i equips mecànics a Catalunya en l'actualitat i donar una referència de la situació a escala europea i espanyola. Entre els conceptes analitzats destaquen tant grans magnituds econòmiques com les empreses més significatives del sector i els principals aspectes horitzontals d'interès com són la recerca i el desenvolupament, la subcontractació, l'aplicació de les noves tecnologies d'informació i la distribució comercial.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>6. Material i equipament elèctric, electrònic i òptic</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM) sota la coordinació del Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu dur a terme un reconeixement i una anàlisi acurats de l'estructura del sector del material i equipament elèctric, electrònic i òptic a Catalunya en l'actualitat i donar una referència de la situació a escala europea i espanyola. Entre els conceptes analitzats destaquen tant grans magnituds econòmiques com les empreses més significatives del sector i els principals aspectes horitzontals d'interès com són la recerca i el desenvolupament, la subcontractació, l'aplicació de les noves tecnologies d'informació i la distribució comercial.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>7. Material de transport</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'ha elaborat el Centre d'Estudis i Assessorament Metal·lúrgic (CEAM), sota la coordinació del Gabinet Tècnic del Departament d'Indústria, Comerç i Turisme i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu dur a terme un reconeixement i una anàlisi acurats de l'estructura del sector del material de transport a Catalunya en l'actualitat i donar una referència de la situació a escala europea i espanyola. L'anàlisi es basa tant en les grans magnituds econòmiques com en informació de les empreses més significatives del sector i dels principals aspectes horitzontals d'interès com són la recerca i el desenvolupament, la subcontractació, l'aplicació de les noves tecnologies d'informació i la distribució comercial.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>8. Indústries del paper, edició, arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats</h2> <div class="ApartCont"> <p>Aquest volum l'han elaborat el Gremi d'Indústries Gràfiques de Catalunya i el Gremi d'Editors de Catalunya, sota la coordinació de l'Oficina Tècnica d'Indústria, Comerç i Turisme de la Generalitat de Catalunya i amb el suport de l'Idescat. L'estudi té com a objectiu donar a conèixer i analitzar l'actual estructura del sector del paper, arts gràfiques i reprografia i del sector de l'edició a Catalunya, així com descriure la situació d'ambdós sectors en els àmbits europeu i espanyol. L'anàlisi es basa tant en les grans magnituds econòmiques com en informació subsectorial, i també aborda aspectes com la relació entre les arts gràfiques i les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) o l'edició en suports diferents del paper.</p> <p>Per a més informació consulteu l'<a href="https://www.idescat.cat/estad/eie">Enquesta industrial d'empreses</a>.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [25] -->

<p>Ed.: Octubre 2003 <p> <!-- Catàleg [25] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <h2>1. Textil, confección y piel</h2> <div class="ApartCont"> <p>Este volumen ha sido elaborado el Centro de Información Textil y de la Confección, y coordinado por el Departamento de Industria, Comercio y Turismo con el apoyo del Idescat. Contiene una amplia información del sector por el ámbito de la Unión Europea, España y Cataluña. Entre los conceptos analizados destacan la dimensión, la financiación, la localización, el empleo, la tecnología y el comercio con el extranjero del sector y sus subsectores.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>2. Madera y mueble</h2> <div class="ApartCont"> <p>Este volumen ha sido elaborado por el Gabinete Técnico del Departamento de Industria, Comercio y Turismo con el apoyo del Gremio de la Madera y el Mueble y del Idescat. Contiene una amplia información del sector por el ámbito de la Unión Europea, España y Cataluña. Tiene como objetivo el análisis de la estructura y del comportamiento del sector de la madera y el mueble en los últimos años, tanto desde la vertiente industrial como de la distribución y el comercio. Entre los conceptos analizados destacan la dimensión, la localización, el empleo, el comercio con el extranjero, el medio ambiente, y la distribución y comercialización del mueble.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>3. La industria química</h2> <div class="ApartCont"> <p>Este volumen ha sido elaborado por Antoni Lladó y Ramon Roig, bajo la coordinación del Gabinete Técnico del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y con el soporte del Idescat. El estudio tiene como objetivo llevar a cabo una descripción detallada de la estructura de la industria química en Cataluña, España y la Unión Europea. En este trabajo se ha concebido la industria química en sentido amplio, puesto que también se incluyen los sectores de fabricación de productos de caucho y materias plásticas y de pasta de papel, papel y cartón. El estudio se basa tanto en macromagnitudes económicas como en información subsectorial: principales empresas, dimensión en ocupados, comercio con el extranjero o presencia de capital extranjero en los diversos sectores analizados.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>4. Industria básica y productos metálicos</h2> <div class="ApartCont"> <p>Este volumen ha sido elaborado por el Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM), bajo la coordinación del Gabinete Técnico del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y con el apoyo del Idescat. El estudio tiene como objetivo llevar a cabo un reconocimiento y un análisis detallados de la estructura del sector de la metalurgia y productos metálicos en Cataluña en la actualidad y ofrecer una referencia de la situación a escala europea y española. Entre los conceptos analizados destacan tanto grandes magnitudes económicas como las empresas más significativas del sector y los principales aspectos horizontales de interés como son el proceso productivo, las tecnologías, la subcontratación, el medio ambiente y la investigación y el desarrollo.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>5. Maquinaria y equipos mecánicos</h2> <div class="ApartCont"> <p>Este volumen ha sido elaborado por el Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM), bajo la coordinación del Gabinete Técnico del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y con el apoyo del Idescat. El estudio tiene como objetivo llevar a cabo un reconocimiento y un análisis detallados de la estructura del sector de la maquinaria y equipos mecánicos en Cataluña en la actualidad y ofrecer una referencia de la situación a escala europea y española. Entre los conceptos analizados destacan tanto grandes magnitudes económicas como las empresas más significativas del sector y los principales aspectos horizontales de interés como son la investigación y el desarrollo, la subcontratación, la aplicación de las nuevas tecnologías de información y la distribución comercial.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>6. Material y equipos eléctricos, electrónicos y ópticos</h2> <div class="ApartCont"> <p>Este volumen ha sido elaborado por el Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM), bajo la coordinación del Gabinete Técnico del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y con el apoyo del Idescat. El estudio tiene como objetivo llevar a cabo un reconocimiento y un análisis detallados de la estructura del sector del material y equipos eléctricos, electrónicos y ópticos en Cataluña en la actualidad y ofrecer una referencia de la situación a escala europea y española. Entre los conceptos analizados destacan tanto grandes magnitudes económicas como las empresas más significativas del sector y los principales aspectos horizontales de interés como son la investigación y el desarrollo, la subcontratación, la aplicación de las nuevas tecnologías de información y la distribución comercial.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>7. Material de transporte</h2> <div class="ApartCont"> <p>Este volumen ha sido elaborado por el Centro de Estudios y Asesoramiento Metalúrgico (CEAM), bajo la coordinación del Gabinete Técnico del Departamento de Industria, Comercio y Turismo y con el apoyo del Idescat. El estudio tiene como objetivo llevar a cabo un reconocimiento y un análisis detallados de la estructura del sector del material de transporte en Cataluña en la actualidad y ofrecer una referencia de la situación a escala europea y española. El análisis se basa tanto en las grandes magnitudes económicas como en información de las empresas más significativas del sector y de los principales aspectos horizontales de interés como son la investigación y el desarrollo, la subcontratación, la aplicación de las nuevas tecnologías de información y la distribución comercial.</p> </div> </div> <div class="Apart"> <h2>8. Industrias del papel, edición, artes gráficas y reproducción de soportes grabados</h2> <div class="ApartCont"> <p>Este volumen ha sido elaborado por el Gremio de Industrias Gráficas de Cataluña y el Gremio de Editores de Cataluña, bajo la coordinación de la Oficina Técnica de Industria, Comercio y Turismo de la Generalidad de Cataluña y con el soporte del Idescat. El estudio tiene como objetivo dar a conocer y analizar la actual estructura del sector del papel, artes gráficas y reprografía y del sector de la edición en Cataluña, así como describir la situación de ambos sectores en los ámbitos europeo y español. El análisis se basa tanto en las grandes magnitudes económicas como en información subsectorial, y también aborda aspectos como la relación entre las artes gráficas y las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) o la edición en soportes diferentes del papel.</p> <p>Para más información se puede consultar la <a href="https://www.idescat.cat/estad/eie?lang=es">Encuesta industrial de empresas</a>.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [25] -->

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Sectors industrials /