Library

Normal view MARC view ISBD view

Estadística i comptes del sector serveis : comerç, turisme, transport i serveis a les empreses / Institut d'Estadística de Catalunya

Contributor(s): Institut d'Estadística de CatalunyaIcon.
Material type: Continuing resource DetailContinuing resourcePublisher: Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2007-2009Subject(s): Sector terciariSearch Icon | ComerçSearch Icon | TurismeSearch Icon | TransportSearch Icon | ComunicacionsSearch Icon | CatalunyaSearch IconOnline resources: Fitxa publicació També disponible en versió electrònicaSummary: <p> Ed.: Juliol 2009 <p> <!-- Catàleg [72] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <div class="ApartCont"> <p>Aquesta publicació conté una àmplia informació del sector de serveis de mercat a Catalunya basada en l'Enquesta anual de serveis, operació de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat. Aquesta edició és la darrera d'una sèrie iniciada amb la publicació corresponent a l'any 2002.</p> <p>La informació es presenta organitzada en quatre grans <strong>agrupacions</strong>:</p> <ul> <li>Comerç</li> <li>Turisme</li> <li>Transport i comunicacions</li> <li>Serveis a les empreses i serveis personals</li> </ul> <p>Cada <strong>agrupació</strong> se subdivideix en <strong>sectors</strong> que al seu torn es desagreguen en <strong>branques</strong>. En el cas de l'agrupació de comerç, hi ha un tercer nivell de desagregació, les <strong>subbranques</strong>. Per a cadascun dels sectors i branques es publiquen les taules següents:</p> <ul> <li>Principals resultats</li> <li>Macromagnituds</li> <li>Ocupació</li> <li>Volum de negoci i marge comercial (només per al comerç)</li> </ul> <p>La primera taula, <strong>Principals resultats</strong>, a més del nombre d'empreses, d'establiments i d'ocupats, conté conceptes de la comptabilitat empresarial directament extrets del qüestionari de l'enquesta: ingressos i despeses d'explotació, variació d'existències o inversions en actius materials. La segona taula ofereix les <strong>macromagnituds</strong> bàsiques de la comptabilitat nacional calculades a partir dels conceptes comptables de la taula anterior: valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, excedent brut d'explotació. La tercera taula mostra com es distribueix l'<strong>ocupació</strong> per sexe i els assalariats segons tipus de contracte (fixos o eventuals). L'<strong>última taula</strong> presenta les dades corresponents al marge comercial brut i al percentatge d'aquest marge sobre les vendes.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [72] -->Status: Deixat de publicarCall Number: GI-1365Location: SALA-10.08 (C)Current frequency: AnualDate of publication: 2002-2007Uniform titles: PEC 2006-2009Series: Estadística econòmica. Sectors econòmics
Item type Current location Call number Vol info URL Copy number Status Date due Barcode
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.08 (C)
GI-1365 Any inf.: 2002 Ed. Juny 2007 Online 1 Available 64642
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.08 (C)
GI-1365 Any inf.: 2003 Ed. Juny 2007 Online 1 Available 64648
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.08 (C)
GI-1365 Any inf.: 2004 Ed. Juny 2007 Online 1 Available 64647
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.08 (C)
GI-1365 Any inf.: 2005 Ed. Novembre 2007 Online 1 Available 65117
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.08 (C)
GI-1365 Any inf.: 2006 Ed. Setembre 2008 Online 1 Available 68737
Publicacions Idescat Publicacions Idescat Institut d’Estadística de Catalunya
SALA-10.08 (C)
GI-1365 Any inf.: 2007 Ed. Juliol 2009 Online 1 Available 76124

A partir de 2008, els resultats es poden consultar dins de l'Enquesta anual de serveis

<p> Ed.: July 2009 <p> <!-- Catàleg [72] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <div class="ApartCont"> <p>This publication contains extensive information on the market service sector in Catalonia based on the Annual Survey of Services, a yearly operation conducted by the National Statistical Institute (INE) in conjunction with Idescat. This edition is the latest in a series that began with the publication for the year 2002.</p> <p>The information is organised into four major <strong>groupings</strong>:</p> <ul> <li>Retail</li> <li>Tourism</li> <li>Transports and communications</li> <li>Company services and personal services</li> </ul> <p>Each <strong>grouping</strong> is sub-divided into <strong>sectors</strong>, which are in turn divided into <strong>branches</strong>. In the case of the retail grouping, there is also a third level of breakdown (<strong>sub-branches</strong>). For each sector and branch, the following tables are published:</p> <ul> <li>Main results</li> <li>Main aggregates</li> <li>Employment</li> <li>Turnover and trading margin (only for retail)</li> </ul> <p>The first table, <strong>Main Results</strong>, contains not only the number of companies, establishments and persons employed but also the business accounting concepts extracted directly from the survey questionnaire: operating income and expenditures, stock fluctuations and investments in material assets. The second table offers the basic <strong>main aggregates</strong> from the national accounting, calculated based on the accounting items in the previous table: production value, intermediate consumption, gross added value, gross exploitation surplus. The third table shows how <strong>employment</strong> is distributed by sex, as well as salary or wage earners according to the type of contract (permanent or temporary). The <strong>last table</strong> presents the data on the gross trading margin and the percentage of this margin over sales.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [72] -->

<p> Ed.: Juliol 2009 <p> <!-- Catàleg [72] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <div class="ApartCont"> <p>Aquesta publicació conté una àmplia informació del sector de serveis de mercat a Catalunya basada en l'Enquesta anual de serveis, operació de caràcter anual duta a terme per l'INE amb la col·laboració de l'Idescat. Aquesta edició és la darrera d'una sèrie iniciada amb la publicació corresponent a l'any 2002.</p> <p>La informació es presenta organitzada en quatre grans <strong>agrupacions</strong>:</p> <ul> <li>Comerç</li> <li>Turisme</li> <li>Transport i comunicacions</li> <li>Serveis a les empreses i serveis personals</li> </ul> <p>Cada <strong>agrupació</strong> se subdivideix en <strong>sectors</strong> que al seu torn es desagreguen en <strong>branques</strong>. En el cas de l'agrupació de comerç, hi ha un tercer nivell de desagregació, les <strong>subbranques</strong>. Per a cadascun dels sectors i branques es publiquen les taules següents:</p> <ul> <li>Principals resultats</li> <li>Macromagnituds</li> <li>Ocupació</li> <li>Volum de negoci i marge comercial (només per al comerç)</li> </ul> <p>La primera taula, <strong>Principals resultats</strong>, a més del nombre d'empreses, d'establiments i d'ocupats, conté conceptes de la comptabilitat empresarial directament extrets del qüestionari de l'enquesta: ingressos i despeses d'explotació, variació d'existències o inversions en actius materials. La segona taula ofereix les <strong>macromagnituds</strong> bàsiques de la comptabilitat nacional calculades a partir dels conceptes comptables de la taula anterior: valor de la producció, consum intermedi, valor afegit brut, excedent brut d'explotació. La tercera taula mostra com es distribueix l'<strong>ocupació</strong> per sexe i els assalariats segons tipus de contracte (fixos o eventuals). L'<strong>última taula</strong> presenta les dades corresponents al marge comercial brut i al percentatge d'aquest marge sobre les vendes.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [72] -->

<p> Ed.: Julio 2009 <p> <!-- Catàleg [72] --> <div id="ContingutCataleg"> <div class="Apart"> <div class="ApartCont"> <p>Esta publicación contiene una amplia información del sector de servicios de mercado en Cataluña basada en la Encuesta anual de servicios, operación de carácter anual llevada a cabo por el INE con la colaboración del Idescat. Esta edición es la última de una serie iniciada con la publicación correspondiente al año 2002.</p> <p>La información se presenta organizada en cuatro grandes <strong>agrupaciones</strong>:</p> <ul> <li>Comercio</li> <li>Turismo</li> <li>Transporte y comunicaciones</li> <li>Servicios a las empresas y servicios personales</li> </ul> <p>Cada <strong>agrupación</strong> se subdivide en <strong>sectores</strong> que a su vez se desagregan en <strong>ramas</strong>. En el caso de la agrupación de comercio, hay un tercer nivel de desagregación, las <strong>subramas</strong>. Para cada uno de los sectores y ramas se publican las siguientes tablas:</p> <ul> <li>Principales resultados</li> <li>Macromagnitudes</li> <li>Empleo</li> <li>Volumen de negocio y margen comercial (solamente para el comercio)</li> </ul> <p>La primera tabla, <strong>Principales resultados</strong>, además del número de empresas, de establecimientos y de ocupados, contiene conceptos de la contabilidad empresarial directamente extraídos del cuestionario de la encuesta: ingresos y gastos de explotación, variación de existencias o inversiones en activos materiales. La segunda tabla ofrece las <strong>macromagnitudes</strong> básicas de la contabilidad nacional calculadas a partir de los conceptos contables de la tabla anterior: valor de la producción, consumo intermedio, valor añadido bruto, excedente bruto de explotación. La tercera tabla muestra como se distribuye el <strong>empleo</strong> por sexo y los asalariados según tipo de contrato (fijo o eventual). La <strong>última tabla</strong> presenta los datos correspondientes al margen comercial bruto y al porcentaje de este margen sobre las ventas.</p> </div> </div> </div> <!-- /Catàleg [72] -->

També disponible en versió electrònica

The 3 latest issues for this subscription:

Issue # Publication date Received date Status Note

More details

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Estadística i comptes del sector serveis :