Library

Normal view MARC view ISBD view

Memòria Idescat

By: Institut d'Estadística de CatalunyaIcon.
Material type: Continuing resource DetailContinuing resourcePublisher: Barcelona : Generalitat de Catalunya. Institut d'Estadística de Catalunya, 2008-2012ISSN: 2013-5513 (versió impresa); 2013-5521 (versió digital).Subject(s): Estadística oficialSearch Icon | CatalunyaSearch IconOnline resources: Fitxa publicació També disponible en versió electrònicaSummary: <p>Ed.: Juliol 2012 <p> La Memòria anual de l'Idescat dona compte de l'activitat de l'Idescat en l'exercici corresponent. Presenta de forma detallada les activitats dutes a terme en relació amb la producció estadística (demogràfica, econòmica, social i de síntesi), les tasques d'innovació, promoció i formació estadística i els serveis de difusió estadística (web, atenció personalitzada d'usuaris, publicacions de síntesi i edicions, i normalització lingüística).</p> <p>També recull les actuacions relacionades amb la planificació i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya en tres moments del temps: l'execució del <a href="https://www.idescat.cat/pec/">Programa anual d'actuació estadística</a> (PAAE) de l'any en curs, el seguiment del Programa de l'any anterior i la proposta de Programa de l'any següent.</p> <p>Finalment, es detallen els recursos humans, tecnològics i econòmics emprats per l'Idescat per assolir aquestes activitats, que contribueixen a garantir la qualitat de l'estadística oficial.<p>Del 1990 al 2011 la Memòria de l’Idescat es pot consultar en format PDF (del 1990 al 2006, dins de la Memòria del Departament d’Economia i Finances) i a partir del 2012, es pot consultar a l'apartat <a href="https://www.idescat.cat/institut/idescat/memoria/">Memòria anual </a>del web.<p>Status: Deixat de publicarCall Number: GI-1404Location: SALA-17.01 (C)Current frequency: AnualDate of publication: 2007-2011Continued by: Memòria [Recurs electrònic] / Idescat

This record has many physical items (22). Click here to view them all.


Continuada per la versió electrònica

<p>Ed.: July 2012 <p> The Idescat annual report provides information on Idescat's activities related to the corresponding financial year. It gives a detailed account of the activities performed related to statistical production (demographic, economic, social and synthesis) and the efforts at statistical innovation, promotion and training and statistical dissemination services (website, personalised user attention, synthesis publications and editions and linguistic normalisation).</p> <p>It also gathers Idescat's actions related to coordinating and planning the Statistical System of Catalonia at three points in time: the execution of the <a href="https://www.idescat.cat/pec/?lang=en">Annual programme for statistical action</a> from the current year, the follow-up to the programme from the previous year and the programme to be followed the next year.</p> <p>Finally, the report outlines the human, technological and economic resources used by Idescat to perform these activities and that contribute to ensuring the quality of official statistics.<p>For 1990 to 2011 the Idescat Report can be viewed in PDF format (from 1990 to 2006 in the Report of the Ministry of Economy and Finance) and for 2012 onwards it can be viewed in the <a href="https://www.idescat.cat/institut/idescat/memoria/?lang=en" >Annual report </a>section of the website.<p>

<p>Ed.: Juliol 2012 <p> La Memòria anual de l'Idescat dona compte de l'activitat de l'Idescat en l'exercici corresponent. Presenta de forma detallada les activitats dutes a terme en relació amb la producció estadística (demogràfica, econòmica, social i de síntesi), les tasques d'innovació, promoció i formació estadística i els serveis de difusió estadística (web, atenció personalitzada d'usuaris, publicacions de síntesi i edicions, i normalització lingüística).</p> <p>També recull les actuacions relacionades amb la planificació i coordinació del Sistema estadístic de Catalunya en tres moments del temps: l'execució del <a href="https://www.idescat.cat/pec/">Programa anual d'actuació estadística</a> (PAAE) de l'any en curs, el seguiment del Programa de l'any anterior i la proposta de Programa de l'any següent.</p> <p>Finalment, es detallen els recursos humans, tecnològics i econòmics emprats per l'Idescat per assolir aquestes activitats, que contribueixen a garantir la qualitat de l'estadística oficial.<p>Del 1990 al 2011 la Memòria de l’Idescat es pot consultar en format PDF (del 1990 al 2006, dins de la Memòria del Departament d’Economia i Finances) i a partir del 2012, es pot consultar a l'apartat <a href="https://www.idescat.cat/institut/idescat/memoria/">Memòria anual </a>del web.<p>

<p>Ed.: Julio 2012 <p> La Memoria anual del Idescat da cuenta de la actividad del Idescat en el ejercicio correspondiente. Presenta de forma detallada las actividades llevadas a cabo en relación con la producción estadística (demográfica, económica, social y de síntesis), las tareas de innovación, promoción y formación estadística y los servicios de difusión estadística (web, atención personalizada de usuarios, publicaciones de síntesis y ediciones, y normalización lingüística).</p> <p>También recoge las actuaciones relacionadas con la planificación y coordinación del Sistema estadístico de Cataluña en tres momentos: la ejecución del <a href="https://www.idescat.cat/pec/?lang=es">Programa anual de actuación estadística</a> (PAAE) del año en curso, el seguimiento del Programa del año anterior y la propuesta de Programa del año siguiente.</p> <p>Finalmente, se detallan los recursos humanos, tecnológicos y económicos utilizados por el Idescat para realizar estas actividades, que contribuyen a garantizar la calidad de la estadística oficial.<p>De 1990 a 2011 la Memoria del Idescat se puede consultar en formato PDF (de 1990 a 2006, dentro de la Memoria del Departamento de Economía y Finanzas) y a partir de 2012, se puede consultar en el apartado <a href="https://www.idescat.cat/institut/idescat/memoria/?lang=es" >Memoria anual </a> de la web.<p>

També disponible en versió electrònica

The 3 latest issues for this subscription:

Issue # Publication date Received date Status Note

More details

There are no comments for this item.

Log in to your account to post a comment.

Click on an image to view it in the image viewer

Memòria Idescat