Library

Issues for a subscription

Normal view Brief history Full history
Available issues

A partir del núm. 145 (gener 2004) surt dins del CD-ROM INEBASE
Els núms. 1-12 no tenen disquet
1993 núm. 13-24 excepte núm. 15 (no publicat en disquet)
1994 núm. 25-36
1995 núm. 37-48 excepte núm. 47 (no publicat en disquet)
1996 núm. 49-60
1997 núm. 61-72
1998 núm. 73-84
1999 núm. 85-96
2000 núm. 97-108 Enero-Diciembre (dos disquets a cada número)
2001 núm. 109-120 Enero-Diciembre (dos disquets a cada número)
2002 núm. 121-132 Enero-Diciembre (dos disquets a cada número)
2003 núm. 133 Enero (dos disquets a cada número)
2003 núm. 134-144 , 02-12 (un disquet a cada número)
INEBASE:
núm. 145-151 Enero-Julio 2004
núm. 152/153 Agosto/Septiembre 2004 INEBASE Septiembre 2004
núm. 154-156 Octubre-Siciembre 2004
núm. 157-168 Enero-Diciembre 2005
núm. 169-180 Enero-Diciembre 2006
núm. 181-192 Enero-Diciembre 2007
Enero-Diciembre 2008
Enero-Diciembre 2009
Enero-Diciembre 2010
Enero-Diciembre 2011
Enero-Diciembre 2012
A partir de 2013, INEBASE deixa de publicar-se en CD-ROM i s'ha de consultar en línia.