Library

Issues for a subscription

Normal view Brief history Full history
Available issues

Els números monogràfics i suplements es cataloguen separadament
1973 (exc. n. 1-6)
1974-1982
1983 (exc. n. 10-11)
1984-1999
núm. 01/02-12 Enero-Diciembre 2000
núm. 01/02-12 Enero-Diciembre 2001
núm. 01/02-12 Enero-Diciembre 2002
núm. 01/02-12 Enero-Diciembre 2003
núm. 01/02-12 Enero-Diciembre 2004
núm. 01-12 Enero-Diciembre 2005 (Diciembre, còpia impresa per l'Idescat)
núm. 01-12 Enero-Diciembre 2006 - Còpies impreses per l'Idescat
núm. 01-12 Enero-Diciembre 2007 - Còpies impreses per l'Idescat
núm. 01-12 Enero-Diciembre 2008 - Còpies impreses per l'Idescat
Enero-Abril 2009 - Còpies impreses per l'Idescat
Mayo 2009 No publicat
Junio-Diciembre 2009 - Còpies impreses per l'Idescat
Enero-Diciembre 2010 - Còpies impreses per l'Idescat