Library

Issues for a subscription

Normal view Brief history Full history
Available issues

Nota informativa d'ocupació en activitats d'alt contingut tecnològic
Set.- Des. 2006
Març- Des. 2007
Març- Des. 2008
Març- Des. 2009
Març- Des. 2010 Juny no publicat
Març- Des. 2011
Març- Des. 2012
Març- Des. 2013
Març- Des. 2014
Març- Des. 2015
Març -Des. 2016
Març -Des. 2017
Març -Des. 2018
Març -Des. 2019
Març-Set. 2020

You must log in if you want to subscribe to email notification on new issues
Available issues

Nota informativa Afiliació a la Seguretat Social

Juny-Des. 2007
Gener-Des. 2008
Gener-Des. 2009
Gener-Des. 2010
Gener-Des. 2011
Febrer-Des. 2012 (gener no publicat)
Gener-Des. 2013
Gener-Des. 2014
Gener-Des. 2015
Gener-Des. 2016
Gener-Des. 2017
Gener-Des. 2018
Gener-Des. 2019
Gener-Des. 2020
Gener-Setembre 2021

You must log in if you want to subscribe to email notification on new issues
Available issues

Afiliació a la Seguretat Social per Comunitats Autònomes

Agost-Desembre 2007
Gener-Desembre 2008
Gener-Desembre 2009
Gener-Desembre 2010
Gener-Desembre 2011
Febrer-Desembre 2012
Gener-Desembre 2013
Gener-Desembre 2014
Gener-Desembre 2015
Gener-Desembre 2016
Gener-Desembre 2017
Gener-Desembre 2018
Gener-Desembre 2019
Gener-Desembre 2020
Gener-Setembre 2021

You must log in if you want to subscribe to email notification on new issues
Available issues

2000-2010
2011-2019
2020 Març-Setembre

You must log in if you want to subscribe to email notification on new issues