Library

Issues for a subscription

Normal view Brief history Full history
Available issues

1980-1985 setmanes 1-52
1986 setmanes 1-53
1987-1990 setmanes 1-52
1991 núm. 1-12 Gener-Desembre
1992 núm. 1-12 Gener-Desembre
1993 núm. 1-18 Gener-Setembre
1994 núm. 1-12 Gener-Desembre
1995 núm. 1-12 Gener-Desembre
1996 núm. 1-12 Gener-Desembre (excepte núm. 7-8)
1997 núm. 1-12 Gener-Desembre
1998 núm. 1-12 Gener-Desembre + núms extraordinaris 1er-4rt. trim.
1999 núm. 1-12 Gener-Desembre + núms extraordinaris 2on.trim.-4rt. trim.
2000 núm. 1-12 Gener-Desembre + núms extraordinaris 3er.trim.-4rt. trim.
2001 núm. 1-12 Gener-Desembre + núms extraordinaris 1er-4t. trim.
2002 núm. 1-12 Gener-Desembre + núms extraordinaris 2on., 3er. i 4rt trim.
2003 núm. 1-12 Gener-Desembre + núms extraordinaris 1er-4rt trim.
2004 núm. 1-12 Gener-Desembre + núms extraordinaris 1er-4rt trim.
2005 núm. 1-12 Gener-Desembre + núms extraordinaris 1er-4rt trim.
2006 núm. 1-12 Gener-Desembre + núms extraordinaris 1er-4rt trim.
2007 núm. 1-12 Gener-Desembre + núm extraordinari 1er-4rt trim.
2008 núm. 1-4 Gener/Març-Octubre/ Desembre No es publiquen núm. extraordinaris.
2009, núm. 1-2010, núm. 13-Còpies impreses per l'Idescat